Day: March 24, 2021

Recruitment of Zhangjiakou | recruitment of Hebei Qianyu Construction Engineering Co., Ltd. (insurance, catering)Recruitment of Zhangjiakou | recruitment of Hebei Qianyu Construction Engineering Co., Ltd. (insurance, catering)

Recruitment in Zhangjiakou Click to pay attention to the recruitment information in Zhangjiakou, and the recruitment information in Zhangjiakou is released . Including Zhangjiakou talent network, Zhangjiakou job fair, Zhangjiakou

Guangzhou quick recruitment | the latest recruitment of Guangzhou Branch of Beijing ruidaheng Construction Consulting Co., LtdGuangzhou quick recruitment | the latest recruitment of Guangzhou Branch of Beijing ruidaheng Construction Consulting Co., Ltd

Founded in 2007, rccgroup has 13 branches and offices in Beijing, Shanghai, Guangzhou, Tianjin, Chongqing, Wuhan, Hangzhou, Nanjing, Xi’an, Chengdu and other first tier cities . Its websites include ruidaheng